Клементони Science and Play Mind Designer Robot (7+год.)

Клементони Science and Play Mind Designer Robot (7+год.)

4.290,00 МКД
На залиха
SKU шифра
bc_61595_1631
Овој иновативен и интелигентен робот ги води децата низ процесот на учење математика, аритметика и геометрија. Роботот овозможува креирање на геометриски форми и дизајнирање со различни нивоа на комплексност и со екстремна прецизност. Роботот Mind Designer може да се програмира рачно или со говорни команди преку уникатниот систем за препознавање говор. Со роботот е приложена подлога за играње во вид на аритметичка мапа - простирка со која низ игра децата решаваат аритметички проблеми за да дојдат до целта. Благодарение на ексклузивна апликација достапна за Android и IOS, децата со помош на мобилен уред можат да го програмираат роботот, да цртаат комплексни геометриски шеми и играат бројни интерактивни игри базирани на кодирање-програмирање. Со посредство на Bluetooth технологија Mind може постојано да се надградува со нови содржини. Сетот;содржи -; маркер, подлога за играње, А3 листови и секако Mind роботот. Димензии - 11,2;х 44,6;х 30,6;цм.src=https://youtu.be/Gvytr96WFCU
Овој иновативен и интелигентен робот ги води децата низ процесот на учење математика, аритметика и геометрија. Роботот овозможува креирање на геометриски форми и дизајнирање со различни нивоа на комплексност и со екстремна прецизност. Роботот Mind Designer може да се програмира рачно или со говорни команди преку уникатниот систем за препознавање говор. Со роботот е приложена подлога за играње во вид на аритметичка мапа - простирка со која низ игра децата решаваат аритметички проблеми за да дојдат до целта. Благодарение на ексклузивна апликација достапна за Android и IOS, децата со помош на мобилен уред можат да го програмираат роботот, да цртаат комплексни геометриски шеми и играат бројни интерактивни игри базирани на кодирање-програмирање. Со посредство на Bluetooth технологија Mind може постојано да се надградува со нови содржини. Сетот;содржи -; маркер, подлога за играње, А3 листови и секако Mind роботот. Димензии - 11,2;х 44,6;х 30,6;цм.src=https://youtu.be/Gvytr96WFCU
Не може да напишеш рецензија за овој производ, бидејќи сѐ уште не си го купил/а.