Воведување во математиката за 4-5 години

Воведување во математиката за 4-5 години

199,00 МКД
На залиха
SKU шифра
pd_vovedmat1
„Воведување во математиката 4-5“ и „Воведување во математиката 5-6“ се наменети за деца од предучилишна возраст, а се работени според Програмата за рано учење и развој, според делот што се однесува на когнитивниот развој, и тоа, аспектот математика. Содржината и активностите се приспособени на возраста на децата и главно се наменети за самостојна работа. За полесно совладување на акивностите, во прилог се понудени дидактички материјали кои се наменети за учење низ игра и манипулативни активности. Димензии: 27,00см Х 20,00см Х 0,50см. Тежина:280грама. Број на страни: 43
„Воведување во математиката 4-5“ и „Воведување во математиката 5-6“ се наменети за деца од предучилишна возраст, а се работени според Програмата за рано учење и развој, според делот што се однесува на когнитивниот развој, и тоа, аспектот математика. Содржината и активностите се приспособени на возраста на децата и главно се наменети за самостојна работа. За полесно совладување на акивностите, во прилог се понудени дидактички материјали кои се наменети за учење низ игра и манипулативни активности. Димензии: 27,00см Х 20,00см Х 0,50см. Тежина:280грама. Број на страни: 43. Издавачка куќа: Просветно Дело
Не може да напишеш рецензија за овој производ, бидејќи сѐ уште не си го купил/а.